EQ-brass

EQ-brass

På väg (arkiv 2018)

Ordförande har ordet

EQ-brass är en helt självständig ideell förening ansluten till SMM. Orkestern existerar enbart på medlemmarnas egen entusiasm, insatsvilja och växande gemenskap. Ständigt nya idéer driver framgången. Inga fasta bidrag, inga ekonomiska bindningar. Allas insatser är frivilliga och obetalda. Nya möjligheter finns alltid, det gäller enbart att hitta dem.

Vi vill ge mervärden till alla som arrangerar oss och till dig som söker medlemskap i EQ-brass, det vill säga att erbjuda mer än en kvalificerad orkesterinsats.

Målsättning

Våra mål är enkla och tydliga:

2016

2017

Ta synligt socialt ansvar:

  1. Samarbete med kulturskolan
  2. Genomföra årliga välgörenhetskonserter
  3. Starta och utveckla integrations- / mångfaldsprojekt

2018

2019

EQ-brass deltar årligen i Svenska Brassbandsfestivalen där vi tävlingsspelar med målet att nå ständigt kvalitetsförbättring.

Inför höstens start 2018 mönstrar vi 36 medlemmar. Nästa år blir vi 40. Är du intresserad av att spela med oss och dela vår växande gemenskap? Hör av dig direkt till mig.

EQ-brass är ständig öppen för nya utmaningar och uppdrag.

Har du frågor kring ovan eller innehållet på vår webbplats ser jag fram emot kontakt med dig.

Holger Axell,
ordförande för EQ-brass.

”Svårigheter möts alltid med fler möjligheter.”