EQ-brass

EQ-brass

Ambitioner

Vår ambition

Ansluter du dig till oss ska du förvänta dig individuell musikalisk förkovran, utvecklat musikaliskt ansvar utifrån din ambition, ständiga nysatsningar, gehör för dina idéer och uppslag samt en växande gemenskap. Vi ska alltid vara mer än en kvalitetssatsande orkester – alltid fulltaligt brassband.

Vår värdegrund

Kristen grundsyn, gemensam med Svenska kyrkans värdegrund.

Vårt växande samhällsansvar

Vi samarbetar med Helsingborgs musik- och kulturskola med mål att främja rekrytering av fler brasselever samt att etablera sig som brassbandsspelare under och efter kulturskoletiden. Fadderskap för ambitiösa elever i gemensamt agerande med musiklärare.

Insatser för att nå samtliga kulturskolor i nordvästra Skåne under planering för genomförande hösten 2021.

Vi arbetar målmedvetet på att nå musikutövande nysvenskar i Helsingborg liksom att utveckla barnkörs arrangemang passande till brassband – se samverkan med Syrianska barnkören Farah.

Vi vill fortsätta driva vårt mångfaldsprojekt tillsammans med Helsingborgs stad och Inva Sam, samt bidra med idéutveckling till ett större integrationsprojekt 2021.

Genomförande av välgörenhetskonserter har hög prioritet och ett flertal har redan genomförts.

Vi ska nå allt fler Helsingborgare genom traditionsskapande konsertarrangemang som festivalkvällar, allsångssatsningar och liknande.

Ständiga nysatsningar ska forma EQ-brass framtid, det finns alltid fler möjligheter.