EQ-brass

EQ-brass

Ambitioner

Vår ambition

Ansluter du dig till oss ska du förvänta dig individuell musikalisk förkovran, utvecklat musikaliskt ansvar utifrån din ambition, ständiga nysatsningar, gehör för dina idéer och uppslag samt en växande gemenskap.

Vår värdegrund

Kristen grundsyn, gemensam med Svenska kyrkans värdegrund.

Vårt samhällsansvar

Samarbete med Helsingborgs musik- och kulturskola med mål att främja rekrytering av fler brasselever samt att etablera sig som brassbandsspelare under och efter kulturskoletiden. Fadderskap för ambitiösa elever i gemensamt agerande med musiklärare.

Vi arbetar målmedvetet på att nå musikutövande nysvenskar i Helsingborg.

Vi vill fortsätta driva vårt mångfaldsprojekt tillsammans med Helsingborgs stad och Inva Sam, samt bidra med idéutveckling till ett större integrationsprojekt 2020.

Vi har varje år sedan 2017 genomfört en årliga välgörenhetskonsert: