EQ-brass

EQ-brass

Support – EQ-brass vän

EQ-brass har som ambition att skapa en vän- och supportförening hösten 2021.

Anmäl dig gärna redan nu till info@eq-brass.se som EQ-brass vän.

Bakgrund

EQ-brass har ett stort behov av sponsring, just nu ligger vi ständigt i efterhand.

Vår överlevnad hitintills har möjliggjorts av ett omfattande nätverk i Sverige för lån av instrument. En omfattande dold kostnad är noter eftersom vi strävar efter ständig utveckling och förnyelse. Vår policy angående instrument är att nya medlemmar omedelbart gratis erhåller ett passande instrument. Denna framgångsvariabel har bidragit till åtskilliga nya medlemmar, men kräver stor energi för nyskapande.

Vårt uttalade samhällsengagemang borgar för att din sponsring ger ständig feedback.