EQ-brass

EQ-brass

Nationaldagen

På nationaldagen, den 6 juni, deltar vi i firandet på Fredriksdal. EQ-brass, El Sistema, Syrianska barnkören med flera. Det blir bland annat allsång till de klassiska visorna av Evert Taube och Olle Adolphson. Samordning med kulturskolan.