EQ-brass

EQ-brass

På gång

Detta är vår programplanering för 2021. Vi har upprättat en coronaplan för alla orkestersammankomster som kan skickas till dem som önskar mer information.

Sommarkonserter

Vi planerar ett antal sommarkonserter under juni och juli, mer information kommer om detta.

Sommarfest

Invandrarnaföreningarnas sommarfest i augusti.

Brassfestival

I september planerar vi en brassfestival med många inbjudna orkestrar i Grytan.

Konsert i GA-kyrkan

Framåt oktober planerar vi en konsert i Gustav Adolfskyrkan.

Brassbandsfestival

I november åker vi till Värnamo för att delta i Brassbandsförbundets tävlingar. EQ-brass möter Sveriges andra brassband i den årliga nationella kvalitetstävlingen.

Julkonsert i GA-kyrkan

Som traditionen bjuder, kommer vi delta i den storslagna julkonserten i Gustav Adolfskyrkan i december.

Julkonsert

Detta året planerar vi även en julkonsert helt i egen regi.