EQ-brass

EQ-brass

På gång

Detta är vår programplanering för 2021.

Vi har upprättat en coronaplan för alla orkestersammankomster som kan skickas till dem som önskar mer information. Övningar i sektion och grupp startar när det kan göras under säkra former.

Gökotta

Den 12 maj planerar vi en gökotta för alla Helsingborgare med attraktiv guidad omgivning.

Sundstorgskonsert

På eftermiddagen den 22 maj kommer vi spela på Sundstorget tillsammans med kulturskolans orkestrar och El Sistema. Vi har även skickat en inbjudan till Kronborgs brass.

Kvällskonsert

Senare samma dag kommer vi spela på Dunkers trappor mot havet i Norra hamnen. Kronborgs brass, El Sistema och delar av Kulturskolans elever medverkar.

Brassfestival i Helsingör

Inbjudan väntas till Kronborgs brass festival i Helsingör i maj.

Musik i sommarkväll

Den 3 juni kommer vi spela i Adolfsbergskyrkan under temat ”Intåg i sommarhagen”. Det blir en sommarkväll med allsång till bland annat Evert Taubes sånger.

Nationaldagen

På nationaldagen, den 6 juni, deltar vi i firandet på Fredriksdal. EQ-brass, El Sistema, Syrianska barnkören med flera. Det blir bland annat allsång till de klassiska visorna av Evert Taube och Olle Adolphson. Samordning med kulturskolan.

Sommarkonserter

Vi planerar ett antal sommarkonserter under juni och juli, mer information kommer om detta.

Sommarfest

Invandrarnas sommarfest i augusti.

Musikalkonsert

Framåt oktober planerar vi en konsert med musikaler som tema.

Vi bjuder på det bästa från Sound of Music, West Side Story, My Fair Lady och mycket mer med inslag av allsång.

Brassbandsfestival

I november åker vi till Värnamo för att delta i Brassbandsförbundets tävlingar. EQ-brass möter Sveriges andra brassband i den årliga nationella kvalitetstävlingen.

Julkonsert i GA-kyrkan

Som traditionen bjuder, kommer vi delta i den storslagna julkonserten i Gustav Adolfskyrkan i december.

Julkonsert

Detta året planerar vi även en julkonsert helt i egen regi.