EQ-brass

EQ-brass

På gång

På grund av pandemin har vi inte några konserter inplanerade i jul.

Höstens brassbandsfestival som fick ställas in kommer ersättas av en videosändning som planeras till den 16 januari 2021. Mer information om detta kommer på den här sidan.