EQ-brass

EQ-brass

Bildgalleri

Årets första övning

Åttonde juni blev datumet för årets första övning. Utspridda på konserthusets stora scen tacklade vi en hög för oss nya stycken, bland annat Mozarts Ave Verum och In a Monastery Garden av Albert W. Ketèlbey.